Huizen klimaat Bewust Buzz


heeft de Pop-Up Buzz in maart twee dagen gastlessen over het klimaat gegeven tijdens de 'Huizen Klimaat Bewust' campagne. Aan de groep achters van de Maria Montessori school gaven we les over het klimaat, hebben deelgenomen aan het grote klimaatdebat van scholengemeenschap Huizermaat én ook nog de watersponsorloop opgeluisterd met onze vrolijke Buzz.

  • Facebook Social Icon